top of page

พร้อมเติบโต รักการขาย ก้าวสู่ความมั่นคงในอาชีพ

สร้างทักษะเบื้องต้นในการทำงาน การขายและการจัดการ ให้กับคนรุ่นใหม่ที่รักการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีอายุไม่เกิน 26 ปี

มีความโดดเด่นด้านกิจกรรม หรือผลการเรียนดี และได้คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

กรุณาอัปโหลดไฟล์ CV ของคุณ

*กรุณาระบุชื่อไฟล์ของคุณด้วยชื่อ-นามสกุล

เลือกไฟล์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

OK

Please click 'Submit' button only once, and wait for a short while.

Submitted!

bottom of page